Chuyển tới nội dung

Giải pháp Quản lý quy trình tác nghiệp IBM FileNet

Rút ngắn thời gian triển khai dự án, hạn chế sai sót thông tin, hỗ trợ quản lý vụ việc,…là những ưu điểm mà Giải pháp quản lý quy trình tác nghiệp do CMC TS triển khai đem lại trong quy trình tác nghiệp của các ngân hàng.

Phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ IBM FileNet là một tập hợp sản phẩm toàn diện, dựa trên tiêu chuẩn, tích hợp và có khả năng mở rộng dùng để quản lý các quy trình nghiệp vụ.

Điểm nổi bật

IBM FileNet bao gồm một bộ các công cụ tích hợp toàn diện để xây dựng, thực thi và quản lý các quy trình liên quan đến nội dung, giúp bạn giảm chi phí và độ phức tạp bằng cách:

  • Cho phép phát triển ứng dụng phức hợp với các tính năng Web 2.0 như phân hệ IBM Widgets và phân hệ IBM Mashups, hỗ trợ quản lý vụ việc và phát triển ứng dụng nhanh chóng
  • Tích hợp các biểu mẫu điện tử để nhập liệu và hiển thị thông tin hiệu quả.
  • Theo vết việc sử dụng và các quy trình để đảm bảo thực thi trách nhiệm giải trình đối với các yêu cầu tuân thủ, tạo điều kiện cộng tác giữa bộ phận IT, cán bộ phân tích hệ thống và người dùng nghiệp vụ.
  • Tích hợp với hệ thống quản lý quy tắc nghiêp vụ và hệ thống tri thức nghiệp vụ

Lợi ích
  • Triển khai dự án nhanh hơn, thời gian có được kết quả ngắn hơn nhờ  IBM FileNet Business Process Manager: khả năng tích hợp tối ưu bao gồm việc hỗ trợ cho “Nội dung động” và “Quản lý nội dung doanh nghiệp linh hoạt” . 
  • Nội dung động có thể là bất kỳ nội dung gì mà nghiệp vụ quan tâm, từ các tài liệu phi cấu trúc đến các ứng dụng ngành. Nội dung động hỗ trợ bạn, giúp giảm độ trễ, tăng tính hiệu quả, tăng độ chính xác và giúp bạn trong việc ra quyết định.
  • Quản lý nội dung doanh nghiệp linh hoạt cho phép người dùng nghiệp vụ, cán bộ phân tích hệ thống và cán bộ IT phối hợp làm việc cùng nhau, cung cấp các công cụ xây dựng và thực thi để tối ưu hóa toàn bộ quy trình phát triển và triển khai ứng dụng. 
  • Là nền tảng trong việc thực hiện một môi trường quản lý nội dung doanh nghiệp linh hoạt, cung cấp một giải pháp quản lý quy trình nghiệp vụ có liên quan đến nội dung, mạnh mẽ và ổn định cao.
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Khách hàng tiêu biểu
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên sử dụng phần mềm này?

Phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ IBM FileNet có thể giúp bạn vượt qua các thách thức của việc quản lý nội dung đối với hiệu quả của việc vận hành quy trình. Phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ IBM FileNet bao gồm một bộ các công cụ tích hợp toàn diện để xây dựng, thực thi và quản lý các quy trình liên quan đến nội dung, giúp bạn giảm chi phí và độ phức tạp.

Phần mềm có khả năng xử lý những quy trình nghiệp vụ nào?

- Cho phép phát triển ứng dụng phức hợp với các tính năng Web 2.0 như phân hệ IBM Widgets và phân hệ IBM Mashups;
- Hỗ trợ quản lý vụ việc (case management) và phát triển ứng dụng nhanh chóng;
- Tích hợp các biểu mẫu điện tử để nhập liệu và hiển thị thông tin hiệu quả;
- Theo vết việc sử dụng và các quy trình để đảm bảo thực thi trách nhiệm giải trình đối với các yêu cầu tuân thủ;
- Tạo điều kiện cộng tác giữa bộ phận IT, cán bộ phân tích hệ thống và người dùng nghiệp vụ;
- Tích hợp với hệ thống quản lý quy tắc nghiêp vụ (Business rules management system – BRMS) và hệ thống tri thức nghiệp vụ (Business intelligence system– BI).