Chuyển tới nội dung

Giải quyết nhanh bài toán “Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế”

18-05-2018
Khái niệm “Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế” là một khái niệm tương đối mới mẻ với các doanh nghiệp. Để giúp các doanh nghiệp giải quyết nhanh bài toán “hóa đơn điện tử có mã xác thực”, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những thắc mắc thường gặp nhất về loại hình hóa đơn này.

Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử có mã xác thực:
Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử xác thực được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:
•    Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp thứ 8, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2006.
•    Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên.
•    Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 về Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.
•    Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
•    Quyết định 1209/2015/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ Tài Chính
•    Quyết định 1445/QĐ-TCT ngày 06/08/2015 của Tổng cục Thuế

Bên mua nhận hóa đơn điện tử có mã xác thực như thế nào?
Bên mua sau khi mua hàng sẽ được bên bán gửi cho hóa đơn điện tử xác thực dưới dạng file .xml. Bên mua không cần phải lưu trữ hóa đơn mà có thể tra cứu trên trang của Tổng cục Thuế khi cần. Trường hợp bên mua vẫn cần hóa đơn bản giấy để bộ phận kế toán lưu trữ theo Luật Kế toán thì bên bán sẽ in một bản hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử xác thực và gửi cho bên mua.

Làm thế nào để tra cứu hóa đơn điện tử có mã xác thực?
Sau khi xuất hóa điện tử có mã xác thực doanh nghiệp hoặc khách hàng có thể tra cứu thông tin hóa đơn trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế.
Đối với doanh nghiệp hoặc khách hàng muốn xem hóa đơn điện tử trên máy tính, doanh nghiệp vui lòng truy cập trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế và tải về hóa đơn xác thực dưới dạng file nén (.zip), sau đó giải nén file .zip vừa tải về. Nếu máy tính của doanh nghiệp không xem được file .zip thì cần cài đặt thêm chương trình giải nén như Winrar, hoặc dùng tính năng giải nén của Windows dùng để giải nén file nén .zip. Bên cạnh đó máy tính cũng cần cài đặt các chương trình đọc file PDF ví dụ như Foxit Reader, Adobe Reader, …để xem hóa đơn dưới dạng file PDF.

Xử lý thông tin bị sai sót trong hóa đơn điện tử có mã xác thực như thế nào?
Trong trường hợp phát hiện ra có sai sót trong hóa đơn điện tử có mã xác thực, khách hàng cần liên hệ ngay với bên phát hàng hóa đơn (bên bán) để xử lý các sai sót của hóa đơn
Để xử lý sai sót trong hóa đơn điện tử có mã xác thực, bên bán và bên mua cần phối hợp để đưa ra phương án xử lý phù hợp:
•    Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ lý và dấu của hai bên
•    Lập hóa đơn điều chỉnh nếu bên bán đã kê khai thuế cho hóa đơn bị sai sót
•    Lập hóa đơn thay thế nếu bên bán chưa kê khai thuế cho hóa đơn bị sai sót
•    Lập hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn bị sai sót rồi lập hóa đơn mới cho bên mua hàng

Để được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
Tel: (+84.24) 39 43 9066
Fax: (+84.24) 39 43 9067
Email: cmcsoftinfo@cmc.com.vn
1 bầu chọn / Điểm: 5