Chuyển tới nội dung

Giải pháp quản trị đại học

Giải pháp CMC TS cung cấp giúp đại học hướng tới chuyển đổi số toàn bộ quy trình nghiệp vụ của trường, lấy sinh viên làm trung tâm và tạo tiền đề phát triển Đại học 4.0 trong tương lai.

Giải pháp Quản trị Đại học do CMC TS tư vấn hướng đến hợp nhất các quy trình nghiệp vụ trên một nền tảng để đồng bộ, thống nhất dữ liệu. Giải pháp thay đổi phương pháp tiếp cận truyền thống của trường Đại học TNMT: lấy sinh viên làm trung tâm, liên kết các dịch vụ để cung cấp cho sinh viên.

Điểm nổi bật
 • Giải pháp được thiết kế để có thể vận hành trên trang web của trường hoặc trên nền tảng điện toán đám mây
 • Các trường đại học/cao đẳng khi sử dụng dịch vụ chỉ cần trả chi phí thuê hằng năm, tiết kiệm nguồn lực đầu tư cũng như vận hành.

Tính năng

Giải pháp này áp dụng cho các quy trình hiện tại của trường, bao gồm:

 • Các quy trình liên quan đến hồ sơ sinh viên
  • Tuyển sinh
  • Nhập học
  • Quản lý hồ sơ sinh viên
  • Điểm danh, kiểm soát lịch học, lịch thi
  • Minh bạch điểm số và kết quả học tập
 • Quản lý chương trình đào tạo và hồ sơ cán bộ giảng dạy
 • Quản lý chặt chẽ việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ
 • Xây dựng quy trình một cửa cho trường Đại học

Lợi ích
 • Công cụ hữu hiệu giúp đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của nhà trường
 • Hỗ trợ cấp quản lý ra quyết định nhanh chóng, kịp thời. Hội đồng trường có thể xây dựng định biên nhân sự, kinh phí chi trả cho cán bộ, hỗ trợ trường hướng đến tự chủ đại học trong tương lai gần
 • Thu hút được sinh viên dựa trên các tiện ích mang lại nhờ ứng dụng công nghệ (dịch vụ công, kết nối việc làm, thực tập…)
 • Doanh nghiệp khi tra cứu thông tin tuyển dụng nhân sự cũng có thể tra cứu văn bằng, kết quả học tập của sinh viên
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5