Chuyển tới nội dung

Hà Nội chi 900 tỉ đồng để

19-09-2012
Theo kế hoạch mới công bố, Hà Nội sẽ đầu tư gần 900 tỉ đồng nhằm phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của khối cơ quan nhà nước, giai đoạn 2012 - 2015.

Theo Sở thông tin và Truyền thông, số kinh phí đầu tư 894,3 tỉ đồng giai đoạn này sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực hạ tầng, ứng dụng, đào tạo, quản lý. Sau 4 năm thực hiện, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được tích hợp vào trung tâm dữ liệu thành phố, cung cấp thông tin cho việc quản lý điều hành, tăng cường trao đổi thông tin của công dân và doanh nghiệp...

sohoacoquanhc

Trong giai đoạn 2012 – 2013, 100% số cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các Sở ban ngành, UBND quận, huyện, thị xã và 70% cán bộ phường xã, thị trấn sẽ được trang bị máy tính phục vụ cho công việc.

Trên cơ sở đó, sang giai đoạn 2014 – 2015, Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền điện tử Hà Nội. Qua đó 50% số cuộc họp giữa thành phố với các đơn vị trực thuộc sẽ được thực hiện trực tuyến qua mạng. Cũng vào giai đoạn này, 100% số cán bộ công chức viên chức sẽ được trang bị toàn bộ máy vi tính.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, thời điểm hiện này toàn bộ khối cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên đã triển khai thực hiện "chữ ký số". Chương trình này sẽ được phủ sóng xuống cả cấp xã, phường, thị trấn trong giai đoạn từ nay đến 2015.

-Theo Petrotimes.vn-

119 bầu chọn / Điểm: 0