Chuyển tới nội dung

Chuyển đổi số lĩnh vực Y tế

Giải pháp Chuyển đổi số lĩnh vực Y tế từ CMC TS hỗ trợ ngành Y tế trong các mảng: Cấp cứu thông minh, Bản đồ dịch bệnh, Hệ CSDL sức khoẻ quốc gia, Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý GIS trong lĩnh vực Sức khoẻ,...

Giải pháp Chuyển đổi số của CMC TS cho Lĩnh vực Y tế dựa trên các căn cứ pháp lý chính:

  • Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;
  • QĐ số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008: Căn cứ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc
  • QĐ số 3385/QĐ-BYT ngày 18/09/2012: Ban hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương
  • Thông báo số 1429/TB-BYT ngày 13/12/2019: Căn cứ của Bộ Y tế về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị Tăng cường năng lực mạng lưới quốc gia cấp cứu trước viện ngày 19/11/2019

Tính năng
  • HỖ TRỢ CẤP CỨU THÔNG MINH: Tích hợp vật tư, trang thiết bị sơ cứu tại chỗ và hỗ trợ cấp cứu từ xa
  • ĐIỀU PHỐI CẤP CỨU TRÊN BẢN ĐỒ SỐ: Kết nối các trạm vệ tinh, sẵn sàng ứng phó đến cấp thảm họa
  • CÔNG NGHỆ AI, DỰ BÁO DIỄN BIẾN: Trí tuệ nhân tạo cảnh báo sớm diễn biến xấu, đề xuất hướng xử lý
  • API KẾT NỐI, CHIA SẺ THỜI GIAN THỰC: Kết nối thiết bị y tế, IoT, Camera, tới hệ thống trung tâm
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Chuyển đổi số lĩnh vực Y tế