Chuyển tới nội dung

Toàn bộ thủ tục hành chính qua một cửa quốc gia sẽ thu phí bằng phương thức điện tử

26-07-2018
Mục tiêu đặt ra trong triển khai cơ chế một cửa quốc gia là đến 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử.

Theo con số thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/7, 11 Bộ, ngành đã kết nối và thực hiện 53 thủ tục hành chính với gần 1,34 triệu hồ sơ của 22.800 doanh nghiệp được xử lý thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Riêng Bộ Tài chính, tất cả các quy trình thủ tục hải quan đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc.

Cũng theo đánh giá, về cơ bản, các doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia, thực hiện nộp đầy đủ hồ sơ điện tử theo quy định. Đồng thời, nhận thức của người dân, doanh nghiệp đối với chủ trương của Chính phủ trong việc thực hiện phương thức điện tử và thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được nâng cao.

Tuy vậy, Tổng Cụ hải quan cho hay, một số doanh nghiệp vẫn còn chưa thích ứng kịp và chưa tham gia thực hiện các thủ tục bằng phương thức điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp thực hiện song song thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia và theo phương thức thủ công (hồ sơ bản giấy).

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra một cách nhanh chóng và tác động mạnh mẽ, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra là: Đến hết năm 2019, triển khai các thủ tục hành chính có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% trên tổng số các thủ tục hành chính; Tiếp tục giữ vị trí ngang bằng với nhóm 04 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN về thời gian thông quan và giải phóng hàng hóa, người và phương tiện liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa; Đến 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử.

Các chứng từ điện tử được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và các trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối – cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; Hoàn thiện về cơ chế quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới.

Trong năm 2018, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành triển khai mới 130 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ và phấn đấu đạt 143 thủ tục hành chính theo kết quả rà soát và cam kết mới nhất của các Bộ, ngành; Thực hiện trao đổi thí điểm tờ khai hải quan ASEAN; trao đổi thông tin kiểm dịch điện tử (e-SPS). Đồng thời, hoàn thành đàm phán và ký Nghị định thư về trao đổi thông tin với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư.

Theo ICTNews

31 bầu chọn / Điểm: 0