Chuyển tới nội dung

70% văn bản của Bộ TT&TT được xử lý điện tử vào năm 2015

25-09-2012
Sáng 25/9/2012, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp bàn về dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Bộ TT&TT.

Theo dự thảo Chỉ thị, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần tận dụng ngay hạ tầng kỹ thuật và các phần mềm hiện có (gồm máy tính, mạng nội bộ (LAN), hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử) để quản lý, điều hành công việc, trao đổi các văn bản điện tử qua mạng trong nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị; triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ tra cứu, tìm kiếm, xử lý thông tin qua mạng.

van-ban-dien-tu

Khuyến khích các doanh nghiệp bưu chính – viễn thông – CNTT, các hội, hiệp hội về CNTT, các đơn vị báo chí, xuất bản và các tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng văn bản điện tử để giao dịch với các cơ quan, đơn vị Bộ TT&TT.

Dự thảo cũng đã mạnh dạn đề xuất mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 70% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi của các cơ quan, đơn vị được gửi – nhận – xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử. Mục tiêu này cao hơn mức 60% văn bản, tài liệu chính thức của các cơ quan Nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử vào năm 2015 đã nêu trong Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/5/2012.

Dự kiến việc ứng dụng CNTT, sử dụng văn bản điện tử sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng chuyên môn hàng năm đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ TT&TT. Kể từ 1/11/2012 sẽ không chấp nhận việc gửi, nhận và xử lý văn bản giấy đối với các văn bản thuộc Danh mục các loại văn bản phải sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy.

- Theo ICTNews-

48 bầu chọn / Điểm: 0