Chuyển tới nội dung

CMCSoft triển khai dự án “Nâng cấp phần mềm quản lý thư viện" cho Trung tâm học liệu - Đại học Cần Thơ

15-09-2014
Phần mềm ilib sau khi đưa vào vận hành sẽ giúp Trung tâm học liệu - Đại học Cần Thơ giải quyết được những vấn đề đang gặp phải trong quá trình hoạt động và mở rộng thêm nhiều tiện ích phục vụ người sử dụng.

Dự án được thực hiện từ tháng 9/2014 với 18 phân hệ và dịch vụ: Nâng cấp modul dạng web để cán bộ thư viện có thể thực hiện nhập ngoài thư viện. Hệ thống báo cáo thực hiện trên phần mềm Ilib winform, Biên mục in ấn và biên mục tài liệu điện tử nội sinh một lần, Tìm tài liệu bằng công nghệ “one search tool” đảm bảo nhanh, tìm tài liệu in ấn và điện tử nội sinh, Chương trình phát triển tài liệu số hóa, có phân quyền (cài đặt cho từng CSDL) từng đọc giả được sử dụng đọc online hoặc tải về hoặc tích hợp truy cập bằng dãy IP cho khu vực máy tính nào bất kỳ, Biên mục tự động, xuất và sao chép biểu ghi biên mục của điện tử và in , Đặt sách in và ebook qua mạng , Tích hợp công nghệ mã vạch Q-Code, Tích hợp công nghệ mượn trả tự động RFID., Module tích hợp thanh toán ra trường với hệ thống quản lý đào tạo của ĐHCT, Tích hợp công nghệ SMS để giao dịch gia hạn mượn, thông báo trễ hạn và nợ hoặc giới thiệu dịch vụ thư viện, ….

Phần mềm ilib sau khi đưa vào vận hành sẽ giúp Trung tâm học liệu - Đại học Cần Thơ giải quyết được những vấn đề đang gặp phải trong quá trình hoạt động và mở rộng thêm nhiều tiện ích phục vụ người sử dụng.

Việc Trung tâm học liệu - Đại học cần thơ lựa chọn CMCMC TS  là đối tác triển khai dự án “Nâng cấp phần mềm quản lý thư viện điện tử (Ilib)” đã thêm một lần nữa khẳng định uy tín, năng lực và kinh nghiệm của công ty trong việc triển khai các dự án thư viện trên cả nước. Hiện CMCMC TS có hơn 200 khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty như: Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện 64 tỉnh thành trên cả nước; Trung tâm thông tin Bộ Quốc Phòng; Bộ ngoại giao; Trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các doanh nghiệp, ngân hàng … và nhiều trường Đại học, cao đẳng trên cả nước

 

31 bầu chọn / Điểm: 0