Chuyển tới nội dung

Đối tượng nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018

19-06-2018
Từ năm 2018, bắt buộc nhiều đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, doanh nghiệp của bạn vẫn chưa áp dụng hóa đơn điện tử và bạn không biết doanh nghiệp của mình có bắt buộc phải sử dụng loại hình hóa đơn này hay không? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, những đối tượng sau bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2018:

  • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  • Các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 15 tỉ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện. Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Doanh nghiệp đang thực hiện các lĩnh vực kê khai thuế và giao dịch thương mại có các điều kiện sau: có chữ ký số, có phần mềm bán hàng, dịch vụ kết nối kế toán, phần mềm kế toán, có đầy đủ cơ sở hạ tầng để sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Doanh nghiệp mới thành lập không đăng ký sử dụng hóa đơn in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại khoản 3. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Trong khi đó, một số đối tượng đặc biệt phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

  • Các doanh nghiệp mới thành lập; tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan Thuế như đơn vị vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; có rủi ro về thuế.
  • Doanh nghiệp, tổ chức đang kinh doanh có sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc mã của cơ quan thuế trước ngày 01/07/2018.
  • Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế trong 06 tháng. Hết thời gian đó doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp có mã của cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế.
  • Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở lên.

Từ ngày 1/1/2019, 30% tổ chức, doanh nghiệp còn lại sẽ bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử. Mục tiêu từ nay năm 2020, sẽ có 80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

Nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử thì bạn nên đăng ký ngay cho doanh nghiệp của mình. Mọi thông tin cần giải pháp về phần mềm hóa đơn điện tử, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
Tel: (+84.24) 39 43 9066
Fax: (+84.24) 39 43 9067
Email: cmcsoftinfo@cmc.com.vn

HĐĐT là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ gồm 2 loại: HĐĐT của doanh nghiệp và HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế. Theo đó, HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế là HĐĐT được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số xác thực qua hệ thống xác thực hóa đơn của cơ quan thuế, hoặc của tổ chức T-Van. HĐĐT của doanh nghiệp là HĐĐT được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
31 bầu chọn / Điểm: 0