Chuyển tới nội dung
Giải pháp cho dữ liệu doanh nghiệp
Tin tức & Sự kiện

Giải pháp cho dữ liệu doanh nghiệp

15-04-2018
Hiện nay một doanh nghiệp kinh doanh dù trong bất cứ ngành hàng nào thì đều cần sử dụng những nguồn dữ liệu khổng lồ, nhất là các ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản

Hiện nay một doanh nghiệp kinh doanh dù trong bất cứ ngành hàng nào thì đều cần sử dụng những nguồn dữ liệu khổng lồ, nhất là các ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất động sản… Đôi khi dữ liệu của khách hàng chỉ những bộ phận liên quan trực tiếp mới có thể có quyết xem và đánh giá. Điều này gây khó khăn cho một số bộ phận khác. Vì khi họ muốn truy cập vào nguồn dữ liệu này lại phải trải qua các thủ tục cấp phát quyền, các thủ tục giấy tờ… gây mất thời gian và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Không chỉ có thế, một số nguồn thông tin về khách hàng là cần được bảo mật. Nhưng khi bộ phận khác truy xuất dữ liệu thì họ lại có toàn quyền xem xét cả những dữ liệu mật này. Chính vì lẽ đó mà nhu cầu của doanh nghiệp cần đến một hệ thống xử lý và quản lý nguồn dữ liệu của họ là rất cao. Công ty càng to, càng kinh doanh trong nhiều mảng, càng khát cầu các hệ thống quản lý một cách thông minh và minh bạch


Một hệ thống quản lý dự liệu khách hàng thì cần những gì
Bạn cần phân biệt rạch ròi giữa quản lý dữ liệu khách hàng và quản lý dữ liệu nhân sự trong công ty. Đó là phạm trù 2 dữ liệu hoàn toàn khác nhau nhưng đều cần đến một hệ thống minh xác. Với hệ thống quản lý khách hàng cần các thông tin được trình bày một cách chính xác và cụ thể. Ngoài ra các tài khoản để cấp phát cho các bộ phận liên quan cũng sẽ được phân cấp rõ ràng, và chỉ được phép xem cũng như sử dụng các dữ liệu liên quan mà thôi. Chính vì lẽ đó mà dữ liệu càng được chia nhỏ, càng được phân cấp thì càng tốt. Ngoài ra các nguồn thông tin đặc thù thì cần một hệ thống phân tích và đánh giá tốt. Để từ đây bộ phận makerting, bộ phận kinh doanh có thể đánh giá được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó sẽ đưa ra được những đường lối phát triển một cách tốt nhất cho tương lai về sau.


Một hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự thì cần những gì
Với nguồn dữ liệu nhân sự cũng cần phải quản lý. Để biết được nhân sự đó đang làm gì, trực thuộc bộ phận nào, năng suất làm việc ra sa, cần trợ giúp những gì. Dữ liệu nhân sự càng chi tiết thì doanh nghiệp càng đánh giá được khả năng làm việc của từng nhân viên. Đây là hệ thống mà rất nhiều doanh nghiệp cấp cao hiện nay đang sử dụng. Thiết nghĩ với những doanh nghiệp nhỏ thì hệ thống như thế này là hoàn toàn có ích

33 bầu chọn / Điểm: 0