Chuyển tới nội dung

Nâng cao chất lượng quản lý sản xuất bằng cách sử dụng phần mềm quản lý ERP

23-01-2019
Phần mềm quản lý ERP SAP Business One  sẽ giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, hỗ trợ hoạch định kế hoạch sản xuất và hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu dùng cho quá trình sản xuất. Từ đó có thể giảm thiểu những khoản chi phí không cần thiết, tiết kiệm thời gian thực hiện đơn hàng...

Phân hệ quản lý sản xuất của giải pháp quản lý doanh nghiệp SAP B1 (SAP Business One) được tích hợp các chức năng cốt lõi cho hoạt động của toàn doanh nghiệp. Phần mềm quản lý sẽ giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, hỗ trợ hoạch định kế hoạch sản xuất và hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu dùng cho quá trình sản xuất. Từ đó có thể giảm thiểu những khoản chi phí không cần thiết, tiết kiệm thời gian thực hiện đơn hàng, đảm bảo đúng tiến độ giao hàng và theo dõi liên tục tình hình thực hiện các đơn hàng cho khách hàng. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp và hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định của các nhà lãnh đạo.

Các tính năng trong phân hệ quản lý sản xuất của SAP B1:

- Quản lý các đơn đặt hàng của khách hàng.

- Quản lý kế hoạch bán hàng.

- Quản lý các định mức cho từng mục sản phẩm: định mức từng nguyên vật liệu, định mức nhân công, năng lực sản xuất của từng dây chuyền.

- Khả năng hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất phụ thuộc vào từng đơn hàng, từng kế hoạch bán hàng, hoặc nhu cầu lưu kho. Bên cạnh đó, kế hoạch được lập cho từng quý, từng tháng, hoặc từng tuần, từng ngày. Hệ thống sẽ căn cứ một số yếu tố để lập kế hoạch sản xuất:

  • Hạn mức tồn kho của từng hàng hóa, sản phẩm, lượng hàng còn tồn kho và lượng nguyên vật liệu còn tồn kho.
  • Số lượng đơn hàng, kế hoạch bán hàng và số lượng hàng hóa cho từng đơn hàng
  • Định mức nguyên vật liệu và nhân công cho từng sản phẩm, hàng hóa
  • Báo cáo năng lực sản xuất của từng dây chuyền
  • Dự kiến thời gian mua nguyên vật liệu và thời gian giao hàng của nhà cung cấp

- Tính năng chuyển kế hoạch sản xuất thành các lệnh sản xuất cho từng khâu dây truyền cho từng quý, từng tháng, từng tuần hoặc từng ngày.

- Khởi tạo các phiếu yêu cầu vật tư để gửi sang bộ phận kế toán mua hàng và bộ phận kho.

- Thiết lập nhu cầu thu mua nguyên vật liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất

- Cập nhật báo cáo kết quả sản xuất từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng quý.

- Cập nhật báo cáo thành phẩm hàng hóa sản phẩm dở dang.

- Cập nhật sản phẩm hàng hóa đạt đủ tiêu chuẩn và chất lượng.

- Cập nhật số lượng hàng hóa bị hỏng hóc hoặc thất thoát.

- Theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất thực tế theo từng đơn hàng và từng lệnh sản xuất.

Các doanh nghiệp hiện nay thường sử dụng các phần mềm quản lý riêng lẻ, tuy nhiên lại không đem lại hiệu quả cao bởi nó không có tính liên kết. Với phần mềm quản lý ERP SAP B1 của CMC SOFT cung cấp sẽ là công cụ tích hợp gần như toàn bộ các quy trình nghiệp vụ quản lý của một doanh nghiệp, đặc biệt công cụ này cho phép khả năng mở rộng về sau này cùng với sự mở rộng về quy mô của doanh nghiệp.

31 bầu chọn / Điểm: 0