Chuyển tới nội dung

CMCSoft triển khai IBM FileNet cho Ngân hàng Tiên Phong

05-10-2015
Cuối tháng 9/2015, Ngân hàng Tiên Phong ký hợp đồng với CMC TS với mục đích triển khai hệ thống IBM FileNet để làm hệ thống quản lý tài liệu, quản lý quy trình công việc cho toàn bộ ngân hàng.

Dự án này dự kiến sẽ triển khai trong vòng 3 tháng. Trong quá trình triển khai, CMCMC TS sẽ chuyển giao công nghệ để ngân hàng Tiên Phong có thể tự vận hành, phát triển các ứng dụng nghiệp vụ trên nền IBM FileNet trong các giai đoạn tiếp theo.

Cùng với lần hợp tác đầu tiên này, ngân hàng Tiên Phong mong muốn sẽ xây dựng kho lưu trữ tài liệu tập trung cho cả ngân hàng, tin học hóa các quy trình nghiệp vụ để rút ngắn thời gian xử lý, và tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

[TQTrang]

54 bầu chọn / Điểm: 0