Chuyển tới nội dung
Phần mềm in hóa đơn điện tử có ưu điểm gì?
Tin tức & Sự kiện

Phần mềm in hóa đơn điện tử có ưu điểm gì?

26-07-2018
Hiện nay, phần mềm in hóa đơn điện tử xem là giải pháp giải pháp hóa đơn tối ưu cho các doanh nghiệp và nhất là các đơn vị thường xuyên có nhiều giao dịch hóa đơn. Những phần mềm đó có những đặc điểm, ưu điểm gì để các doanh nghiệp cần phải sử dụng chúng?

Giới thiệu về phần mềm hóa đơn điện tự
Phần mềm in hóa đơn điện tử là những phần mềm được cài đặt và sử dụng để phục vụ cho những việc in, xuất quản lý hóa đơn điện tử. Các phần mềm hóa đơn điện tử ngày nay được phát hành theo 3 cách:

Phần mềm in hóa đơn điện tử phát hành bởi Tổng cục Thuế: Đây là phần mềm xử lý hóa đơn cài đặt tại Tổng cục Thuế. Muốn sử dụng phần mềm này các doanh nghiệp phải truy cập trực tiếp qua mạng Internet mới có thể sử dụng được.

Phần mềm in hóa đơn điện tử phát hành bởi các đơn vị, công ty Công nghệ đã Tổng Cục thuế cấp phép: Để sử dụng các phần mềm này những doanh nghiệp cần đăng ký với các nhà phát hành và sau đó tiến hành cài đặt hệ thống để được sử dụng.

Ưu điểm nổi bật của các phần mềm in hóa đơn điện tử
Tiết kiệm chi phí in – xuất hóa đơn cho các doanh nghiệp. Các chuyên gia tài chính cho rằng, sử dụng phần mềm in hóa đơn điện tử, cá doanh nghiệp sẽ không cần đầu tư quá nhiều nhân lực,  thời gian để phục vụ cho việc in ấn, phát hành hóa đơn đỏ, cũng không phải đầu tư nhiều cho hoạt động này.

Do đó, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm khoảng 90% chi phí phải bỏ ra với trước đây (tức là số tiền phải bỏ ra bằng 1/10 so với ban đầu). 

Tiết kiệm chi phí vận chuyển và bảo quản hóa đơn chao các doanh nghiệp. Với việc gửi hóa đơn trực tiếp qua hệ thống điện tử doanh nghiệp sẽ tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể và đồng thời người nhận cũng sẽ nhanh chóng nhận hóa đơn mà không cần mất nhiều thời gian chờ đợi.

Giảm thiểu thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Các phần mềm in hóa đơn điện tử được thiết lập sẵn quy trình đăng ký, sử dụng hoá đơn theo quy định Tổng cục thuế như: Lập thông báo phát hành và quyết định sử dụng và mẫu hoá đơn với báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn,.. để giúp doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký cùng sử dụng hóa đơn nhanh chóng, chính xác.

Kê khai và nộp thuế qua mạng và hạch toán cho các doanh nghiệp nhanh chóng. Phần mềm in hóa đơn điện tử tích hợp chữ ký số để kết xuất tờ khai thuế giá trị gia tăng và các bảng kê hoá đơn đầu vào đầu ra với các báo cáo tài chính… để giúp doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng trực tiếp nhanh chóng và tiện lợi. 

Trên đây là những ưu điểm của phần mềm hóa đơn điện tử. Hi vọng sẽ giúp bạn bổ sung thêm được nhiều thông tin.

1 bầu chọn / Điểm: 5