Chuyển tới nội dung

CMCSoft triển khai giới thiệu chương trình phần mềm và hỗ trợ UAT cho Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam

12-10-2015
Ngày 07/10/2015, tại công ty bảo hiểm nhận thọ Prévoir Việt Nam đội dự án CMC TS đã tiến hành hướng dẫn sử dụng chương trình phần mềm và bắt đầu triển khai UAT theo phụ lục 29  “Phát triển sản phẩm An Tâm Phát Lộc trên chương trình quản lý bảo hiểm”.

Ngày 07/10/2015, tại công ty bảo hiểm nhận thọ Prévoir Việt Nam đội dự án CMCMC TS đã tiến hành hướng dẫn sử dụng chương trình phần mềm và bắt đầu triển khai UAT theo phụ lục 29  “Phát triển sản phẩm An Tâm Phát Lộc trên chương trình quản lý bảo hiểm”. Thành phần tham gia từ phía CMCMC TS gồm có: anh Nguyễn Trung Thành, anh Nguyễn Quang Thế và các thành viên trong đội dự án. Về phía  Prévoir có sự tham gia của đại diện từ các phòng IT, phòng nghiệp vụ và phòng bảo hiểm Bancassurance.

Sau buổi làm việc mọi người đã hiểu cụ thể hơn về sản phẩm An Tâm Phát Lộc và phần mềm quản lý bảo hiểm. Hai bên cũng đã thống nhất phương án hỗ trợ UAT để có thể sớm triển khai trên môi trường kinh doanh.

Đánh giá chung: buổi giới thiệu đã thành công tốt đẹp, chương trình đã áp dụng đầy đủ quy tắc sản phẩm lên phần mềm.

[TQTrang]

31 bầu chọn / Điểm: 0