Chuyển tới nội dung

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đạt 100%

16-01-2018
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và công bố dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 lĩnh vực đường thủy. Hội nghị được tổ chức ngày 16/1/2018 tại Bộ Giao thông vận tải với sự tham gia của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC.

Triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/1/2015 về Chính phủ điện tử, trong đó phấn đấu đến hết năm 2016, các Bộ, ngành Trung ương có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến, cho phép người dân và doanh nghiệp được điện và gửi trực tuyến các văn bản đến các cơ quan cung cấp dịch vụ.

Hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến

Xác định đây là nội dung trọng tâm, trong các năm 2015, 2016 và 2017, Cục đường thủy Nội địa Việt Nam đã khẩn trương triển khai dự án "Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các thủ tục hành chính của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam" do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. 
Đến cuối năm 2017, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của Cục, gồm có 64 thủ tục hành chính thực hiện cung cấp Dịch vụ công mức độ 3, 4 (chiếm 100% dịch vụ công). Trong đó thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 27 dịch vụ, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 37 dịch vụ.
Việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian và chi phí đi lại, khuyến khích việc công khai, minh bạch thủ tục, trành phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, kết nối với doanh nghiệp và người dân qua các phương tiện điện tử, sau 2 năm triển khai đã được người dân ủng hộ và hoan nghênh.

Tăng mức độ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến lên 30% trong 2018

Dự kiến trong thời gian tới, Cục đường thủy nội địa Việt Nam phấn đấu tăng mức độ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến lên 30%. Cục sẽ đẩy mạnh cung cấp thêm các thông tin quản lý lên cổng thông tin điện tử của Bộ và Cục nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước tại cục theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại đem lại nhiều lợi ích cho các tổ chức, cá nhân và doan nghiệp, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng vận tải đường thủy tại Việt Nam.

Dịch vụ công trực tuyến - OpenCPS

OpenCPS (Open Core Public Services) là phần mễm lõi phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các cấp độ 2, 3, 4 phù hợp với quy định của Nhà nước Việt Nam về thủ tục hành chính và các quy định của Bộ Thông tin truyền thông về dịch vụ công trực tuyến các cấp độ. Đây là sản phẩm nguồn mở đầu tiên được phát triển nhằm mục tiêu hiện thực hóa Nghị quyết 36a của Chính phủ vè phát triển chính phủ điện tử Việt Nam.
Dịch vụ công trực tuyếnmức 3 & 4 của Cục đường thủy nội địa Việt Nam do CMC SOFT cung cấp - công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giải pháp phần mềm. Chỉ sau hơn một năm triển khai (từ tháng 11/2016), số hồ sơ được đăng ký giải quyết qua mạng và qua tin nhắn chiếm gần 90.000 hồ sơ (chiếm trên 26% tổng số hồ sơ được yêu cầu giải quyết). Với kết quả đáng ghi nhận trong công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 & 4 năm 2017, dự kiến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ đạt được những con số ấn tượng hơn nữa trong năm 2018 này.

32 bầu chọn / Điểm: 0