Chuyển tới nội dung

Giải pháp nào cho kết nối Bảo hiểm - Bệnh viện và Ngân hàng?

11-09-2018
Để tạo thành mạng lưới hoạt động thông suốt với năng lực quản lý hồ sơ bảo hiểm một cách chủ động và đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên tham gia thì Bảo hiểm, Bệnh viện và Ngân hàng cần một giải pháp công nghệ mang tính hệ thống với các tính năng tối ưu hóa trong việc kiểm soát bồi thường, điều kiện bảo hiểm, cập nhật thông tin khách hàng, thông tin đại lý bảo hiểm...

Bảo hiểm - Bệnh viện - Ngân hàng là 3 lĩnh vực có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ nhằm thực hiện những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng của mình. Để tạo thành mạng lưới hoạt động thông suốt với năng lực quản lý hồ sơ bảo hiểm một cách chủ động và đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên tham gia thì Bảo hiểm, Bệnh viện và Ngân hàng cần một giải pháp công nghệ mang tính hệ thống với các tính năng tối ưu hóa trong việc kiểm soát bồi thường, điều kiện bảo hiểm, cập nhật thông tin khách hàng, thông tin đại lý bảo hiểm... Xuất phát từ nhu cầu này, CMC SOFT đã nghiên cứu và phát triển thành công hệ thống HealthCare nhằm cung cấp đến các khách hàng và đối tác là các công ty bảo hiểm, các ngân hàng và các bệnh viện hệ thống thông tin đầu vào cho hệ thống bảo hiểm lõi.

Với HealthCare, chủ trì hệ thống chính là các công ty bảo hiểm còn đối tượng tham gia bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức môi giới bảo hiểm, các ngân hàng và các bệnh viện. Điểm nổi bật của giải pháp này chính là việc tạo ra sự kết nối chặt chẽ và tạo ra nguồn lợi cho tất cả các bên tham gia. Cụ thể hơn thì đối với ngân hàng khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm thông qua  hệ thống HealthCare sẽ tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cũng như giúp mở rộng danh mục sản phẩm trên thị trường. Đối với công ty bảo hiểm, HealthCare trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc mở rộng thị phần, gia tăng doanh số song lại là giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí bán hàng.

Đặc biệt, hệ thống HealthCare là lựa chọn mang lại những quyền lợi thiết thực nhất đối với khách hàng khi được sử dụng các dịch vụ tài chính, khám chữa bệnh “trọn gói” với chi phí thấp hơn và thuận tiện hơn. Trong trường hợp có rủi ro thì vấn đề bổi thường được giải quyết nhanh gọn, triệt để theo hướng có lợi nhất cho khách hàng tham gia bảo hiểm.  Đứng ở vị trí trung gian thì Ngân hàng và Bệnh viện có trách nhiệm thúc đẩy đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện các cam kết đối với người tham gia bảo hiểm. Chính vì vậy, việc triển khai đồng bộ hệ thống HealthCare trên thức tế mang lại cho cộng đồng, mà trực tiếp là người dân tham gia bảo hiểm có cơ hội lựa chọn nhiều sản phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh cũng như dịch vụ tài chính một cách tốt nhất. Đồng thời, ở một khía cạnh khác, các cá nhân và tổ chức kinh tế - xã hội được tiếp cận và lựa chọn những dịch vụ bảo hiểm với chi phí thấp hơn cũng như giúp mang lại thuận tiện trong việc chi trả phí bảo hiểm định kỳ.

39 bầu chọn / Điểm: 0