Chuyển tới nội dung

Hệ thống lập kế hoạch và điều độ nâng cao Opcenter APS

Opcenter APS (Advanced Planning and Scheduling) là một hệ thống quản trị sản xuất tiên tiến có khả năng tối ưu hóa quy trình sản xuất bằng cách đáp ứng giữa nhu cầu sản xuất với năng lực thực tế.

Opcenter APS (Advanced Planning and Scheduling) thích hợp với những môi trường sản xuất phức tạp, có thể giúp các nhà sản xuất tạo ra được những kế hoạch chi tiết với độ tin cậy cao, đáp ứng những yêu cầu từ phía khách hàng, nắm vững được hiện trạng sản xuất thực tế.

Điểm nổi bật

Việc lập kế hoạch và điều độ sản xuất là công đoạn không thể thiếu cho bất kỳ doanh nghiệp sản xuất dù quy mô như thế nào ,sau thời gian tìm hiểu và áp dụng giải pháp của chúng tôi  trên một số khách hàng đã mang lại hiệu quả ngoài sự mong đợi . 

Phần mềm lập kế hoạch và điều độ nâng cao (Advanced Planning and Scheduling - APS) sẽ tạo ra 1 bản lộ trình sản xuất  ổn định gửi cho tầng sản xuất . Sau khi bản lộ trình được chuyển đến tầng này , lượng thời gian ước tính còn lại trước khi mỗi lệnh sản xuất quá hạn sẽ được cảnh báo  (điều này được cung cấp dựa vào thông tin quản lý tổng thể các nguồn lực theo thời gian thực).

APS sẽ tạo ra các thông báo ngoại lệ cho mỗi đơn hàng có tỉ lệ thành công đơn hàng là thấp. Nhân viên quản lý nguyên liệu hoặc nhân viên kiểm soát sản xuất , sẽ có thông tin chính xác về đơn hàng nào thực sự cần được ưu tiên quan tâm hơn. Một phần đáng kể thời gian của họ sẽ được dành cho hoạt động thực hiện đơn hàng có giá trị gia tăng khác. Bên cạnh đó với APS sẽ tạo ra rất nhiều kịch bản sản xuất (What – If) trong thời gian nhanh nhất dựa trên nguồn lực và các rằng buộc hiện tại để đưa ra những lời khuyên tối ưu việc quyết định sản xuất sao cho hiệu quả cao nhất.


Tính năng

Lập kế hoạch dựa trên nguồn lực

Bạn có thể chọn lập kế hoạch ở chế độ nguồn lực hữu hạn hoặc vô hạn ,và khoảng thời gian lập kế hoạch của bạn có thể là ngày ,tuần , tháng hoặc kết hợp cả ba. Các thông số có thể được đặt dựa trên từng mã mặt hàng của bạn , cho phép bạn thực hiện các phép tính khác nhau cho từng sản phẩm . Ví dụ sản xuất theo đơn đặt hàng hay lưu kho.

Mô phỏng các kịch bản “"What - If"

 • Kịch bản so sánh trên a một trang bản đồ Gannt
 • Báo cáo so sánh các đơn đặt hàng
 • Báo cáo so sánh các nguồn lực sử dụng
 • Không giới hạn các kịch bản có thể so sánh và mô phỏng
 • Khả năng xuất bản một kịch bản mới dưới dạng lịch trình trực tiếp bất cứ lúc nào

Quản lý đa dạng tất cả các rằng buộc về con người và máy móc 

 • Nhiều rằng buộc trên một hoạt động duy nhất.
 • Các rằng buộc có thể bật / tắt cho mục đích mô phỏng
 • Quản lý năng lực hữu hạn
 • Rằng buộc vô hiệu hóa theo nhóm hoặc nhóm công cụ
 • Khả năng phân bổ trong mô hình lịch đối với sự sẵn sàng của nhân sự
 • Phân bổ nhiều nhân viên cho các hoạt động
 • Phân bổ nhân viên bán thời gian cho các hoạt động

Đo lường hiệu quả kế hoạch điều độ

Các báo cáo tiêu chuẩn và KPI với các chỉ số đồ họa, bao gồm:

 • Ngày đến hạn
 • Sử dụng tài nguyên
 • Danh sách công việc
 • Tình trạng nguyên liệu
 • Tình trạng đơn hàng
 • Kế hoạch tồn kho
 • Lập so sánh các báo cáo để hình dung tác động của những thay đổi
 • Mô phỏng cấp độ nhân viên với các công đoạn khác nhau

Lợi ích
 • Nâng cao khả năng truy vấn đơn đặt hàng cho các đơn hàng có triển vọng cao
 • Cải thiện mô hình hóa các nhóm ràng buộc bổ sung
 • Tăng cường tích hợp với thực thi Opcenter
 • Cải thiện tích hợp với các sản phẩm của bên thứ ba và dữ liệu dịch chuyển
 • Cung cấp các công cụ trực quan hóa dữ liệu mới mạnh mẽ
 • Tạo báo cáo trực quan và trang tổng quan giàu tính năng
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5