Chuyển tới nội dung

Sự cần thiết của việc xây dựng giải pháp kho lưu trữ dành cho doanh nghiệp

01-10-2018
Hệ thống Business Intellingence (BI) là công cụ hỗ trợ một cách đắc lực để doanh nghiệp kịp thời đưa ra những chiến lược kinh doanh đúng đắn nhất.

Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin cùng với sự bùng nổ về dữ liệu đã làm cho nhu cầu bảo quản, lưu trữ các số liệu của doanh nghiệp một cách an toàn và hiệu quả trở nên vô cùng thiết thực. Để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của người dùng, mà cụ thể hơn ở đây là nâng cao tính bảo mật thông tin hay các số liệu về doanh thu, dự án,… của doanh nghiệp thì việc xây dựng giải pháp kho lưu trữ dữ liệu hiện đại trở thành công cụ hỗ trợ một cách đắc lực để doanh nghiệp kịp thời đưa ra những quyết định chiến lược đúng đắn nhất.

Đối với các doanh nghiệp, các thông tin như email, tài liệu nội bộ, thông tin khách hàng, file thuyết trình, cơ sở dữ liệu, đồ họa, audio file và spreadsheets có vai trò đảm bảo sự hoạt động ổn định và là nền tảng để doanh nghiệp gia tăng nguồn lực. Các thông tin này có dung lượng tăng lên không ngừng khiến cho yêu cầu về hiệu năng truy xuất, tính ổn định và sự sẵn sàng của dữ liệu đặt ra cho doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng giải pháp kho lưu trữ. Việc CMC SOFT cung cấp Hệ thống Business Intellingence (BI) đã mang đến cho các doanh nghiệp ở nhiều qui mô khác nhau một giải pháp mang tính toàn diện để tăng cường hiệu quả của việc quản lý và khai thác kho dữ liệu của mình.

Trên thực tế, các giải pháp về kho dữ liệu dành cho doanh nghiệp đã được nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin xây dựng. Tuy nhiên, xét ở nhiều khía cạnh thì Hệ thống Business Intellingence (BI) sở hữu hàng loạt các ưu điểm như:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (Data Warehouse), trong đó mạng lưới máy tính được thiết kế và sắp xếp theo những mục đích hoặc định hướng của doanh nghiệp một cách rõ ràng nhằm bảo mật cũng như giúp cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Hệ thống Data Warehouse còn đồng thời là nền tảng để doanh nghiệp tiến hành xây dựng và áp dụng có hiệu quả các ứng dụng phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ việc ra quyết định.

- Hệ thống Business Intellingence (BI) cung cấp giải pháp mang tính đồng bộ, bao  gồm: IBM Cognos, Oracle, Colsolsys, Icreate để doanh nghiệp xây dựng hệ thống báo cáo phân tích, dashboard, các chỉ số tính toán, KPIs.

- Hệ thống Business Intellingence (BI) tích hợp đa dạng nguồn dữ liệu và tạo nên 1 kho dữ liệu tập trung với khả năng làm mới liên tục.

- Hệ thống Business Intellingence (BI) có sẵn các mảng nghiệp vụ: Retail Banking; Corporate Banking; Credit Cards, do đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí một cách tối đa.

31 bầu chọn / Điểm: 0