Chuyển tới nội dung
Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước bằng Phần mềm Thanh tra kiểm tra nội bộ
Tin tức & Sự kiện

Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước bằng Phần mềm Thanh tra kiểm tra nội bộ

14-11-2018
Thanh tra kiểm tra nội bộ luôn là nhiệm vụ hàng đầu nhằm đảm bảo hiệu quả và sự minh bạch trong quá trình hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng bức thiết đối với vấn đề tăng cường năng lực làm việc của các đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước các cấp như tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo hoặc cách thức triển khai các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ khác mà CMC SOFT đã xây dựng và phát triển thành công phần mềm Thanh tra kiểm tra nội bộ. Qua thực tế sử dụng, phần mềm Thanh tra kiểm tra nội bộ nhận được những phản hồi hết sức tích cực và được đánh giá là công cụ có khả năng thúc đẩy hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay.

Các quy định đối với công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đã được luật hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 (ban hành ngày 11/11/2011); Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 (ban hành ngày cùng ngày); Luật Thanh tra Kiểm tra, Nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra ban hành ngày 2/09/2011 và một số quy định pháp luật khác. Chính vì được quy định đồng thời trong nhiều bộ luật cùng các văn bản pháp luật khác nhau nên phần nào đã tạo ra sự chồng chéo không đáng có và làm giảm hiệu quả công tác xử lý đơn thư khiếu nại trên thực tế. Với những ưu điểm và tính năng nổi bật của mình, việc trển khai phần mềm Thanh tra kiểm tra nội bộ sẽ giúp khắc phục triệt để các tồn tại nhằm mang lại thuận lợi và nâng cao uy tín của bộ máy quản lý nhà nước đối với người dân.

Phần mềm Thanh tra kiểm tra nội bộ được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các quy định mới nhất của công tác thanh tra kiểm tra nội bộ với đầy đủ 3 giai đoạn (Kết thúc/ Tiến hành/ Chuẩn bị). Bên cạnh đó, Phần mềm này còn giúp quy chuẩn hóa toàn bộ các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ của quá trình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cụ thể hơn, người dùng có thể thao tác trực tiếp trên hệ thống các công việc từ khi tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư/ hồ sơ khiếu nại, tố cáo cho đến thu thập, bổ sung tài liệu và lập phiếu xác nhận/ yêu cầu/ phân loại để chuyển giao bộ phận hành chính tiếp tục xử lý. Với Phần mềm Thanh tra kiểm tra nội bộ, người dùng có thể khai thác và sử dụng hệ thống các mẫu biểu thống nhất của hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, do đó giúp kiểm soát mọi hoạt động một cách dễ dàng cũng như mang lại sự tối ưu hóa về thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc.

1 bầu chọn / Điểm: 5