Chuyển tới nội dung

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP

08-11-2018
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ không chỉ đặt ra những thách thức mà còn mang lại những cơ hội hết sức to lớn để doanh nghiệp nắm bắt trong quá trình huy động nguồn lực, hội nhập và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Trong bối cảnh của kỷ nguyên số thì việc áp dụng đồng bộ và linh hoạt các sản phẩm phần mềm đóng gói được coi là một trong những cách thức giúp thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thị trường cung cấp các sản phẩm này hiện nay rất đa dạng và phong phú với sự góp mặt của hàng loạt các thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Điều này phần nào làm cho các doanh nghiệp gặp băn khoăn trong việc lựa chọn công cụ phần mềm hỗ trợ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Với nền tảng chuyên môn vững chắc và khả năng phân tích, dự đóan mang tính toàn diện của mình, hệ thống ERP (Enterprise Resources Planning) do CMC TS triển khai và phát triển đã trở thành chìa khóa dẫn đến thành công cho hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam ở nhiều qui mô khác nhau.

ERP thực chất là một giải pháp có chức năng như một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa các hoạt động hỗ trợ quản trị doanh nghiệp. Nói cách khác, ERP ra đời trên cơ sở các yêu cầu bức thiết của doanh nghiệp trong việc đảm bảo các nguồn lực có sẵn (nhân lực, vật lực, tài lực) với số lượng đủ khi cần thông qua việc sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch. Trên thực tế, ERP đã được áp dụng sâu rộng trong hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn hàng đầu thế giới bởi lẽ giải pháp phần mềm này mang đến sự liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban, các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ cũng như giúp doanh nghiệp khai thác triệt để nguồn nhân lực của mình nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Điểm nổi bật nhất của ERP so với các giải pháp khác chính là khả năng tích hợp gần như toàn bộ các quy trình nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp và cho phép mở rộng về sau trong trường hợp doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động. So với việc áp dụng cùng lúc nhiều phần mềm quản lý cho từng phòng ban (kế toán, nhân sự, kê khai thuế, bảo hiểm...) thì lựa chọn triển khai ERP chắc chắn mang lại tính tổng thể để doanh nghiệp căn cứ vào đó xác định các thế mạnh của hệ thống nguồn lực sẵn có, tìm ra cách thức thích hợp nhất để liên kết và phát huy huy hiệu quả giữa chúng. Với khả năng lưu trữ số liệu an toàn, bảo mật và rộng khắp, ERP thực sự trở thành công cụ hỗ trợ người dùng, đặc biệt là các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các thay đổi, điều chỉnh cũng như định hướng phát triển dài hạn trong tương lai.

32 bầu chọn / Điểm: 0