Chuyển tới nội dung

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo

21-02-2018
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý đào là nhu cầu thiết yếu, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng trường học phát triển, đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng mới.

Những lợi ích khi ứng dụng CNTT vào công tác quản lý đào tạo

Với sự tiến bộ của công nghệ, chương trình phục vụ hoạt động quản lý đào tạo có thể xây dựng thành những sản phẩm phần mềm đóng gói, cài đặt trên từng máy tính riêng lẻ hoặc được thiết kế, xây dựng theo mô hình quản lý dữ liệu phân tán có sự phân cấp. Với mô hình này, dữ liệu về quản lý  sẽ được xử lý trên máy chủ (dưới sự kiểm soát trực tiếp của Vụ Quản lý đào tạo) nhằm thông tin công tác quản lý sinh viện một cách công khai, minh bạch, cụ thể, được chia sẻ trên mạng nội bộ của trường học.

Công tác kế hoạch, chiêu sinh, mở lớp, thi cử... được cập nhật từ bất kỳ một máy tính nào đã được kết nối trong hệ thống mạng trường học hoặc được khai thác từ các trường trực thuộc. Về phương diện quản lý nhà nước: ứng dụng tiến bộ mới về CNTT vào hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo tại trường học cho phép bao quát được toàn bộ hoạt động này của trường một cách kịp thời, chính xác; giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm bắt đầy đủ, chi tiết, chính xác mọi thông tin cần thiết trong bất kỳ thời điểm nào với đối tượng được quản lý; tiết kiệm thời gian, nhân lực và vật lực, đồng thời giảm thiểu những phiền hà, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.    

Thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo tại trường học.    

Việc quản lý, đánh giá kết quả học tập của người học trong một số môn học có thể được thực hiện thông qua các chương trình ứng dụng CNTT dễ thiết kế và xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn còn những hạn chế trong ứng dụng CNTT vào công tác quản lý đào tạo khiến cho việc đánh giá, tổng kết chưa được tiến hành một cách đồng bộ, thường xuyên, kịp thời.

Giải pháp đại học thông minh IU được xây dựng nhằm hỗ trợ các cán bộ xử lý trong công tác quản lý đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề, ... để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như hỗ trợ sinh viên, giảng viên, lãnh đạo trong việc khai thác thông tin. Không chỉ vậy, phần mềm IU của CMC TS còn giúp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tự động hóa công tác quản lý đào tạo, giải quyết những khăn trong đăng kí học online. là công cụ kết nối hiệu quả giữa nhà trường và sinh viên.

31 bầu chọn / Điểm: 0