Chuyển tới nội dung

Tập huấn quản trị mức ứng dụng hệ thống eDocHub cho các cơ quan Bộ Tài chính

16-03-2018
Ngày 16/3/2018, lớp Tập huấn quản trị mức ứng dụng hệ thống trục tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (Hệ thống eDocHub) đã được tổ chức tại CMC SOFT từ 8:30 – 17:00.

Ảnh: NT Anh

Lớp tập huấn do Cục tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) chủ trì nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện huấn luyện chuyển văn bản điện tử qua hệ thống eDocHub cho các cán bộ làm nhiệm vụ quản trị/hỗ trợ ứng dụng CNTT tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại diện CMC SOFT tham gia buổi tập huấn có anh Nguyễn Kim Cương (TGĐ CMC SOFT), anh Tô Quốc Điệp (phụ trách Đào tạo cho cán bộ quản trị) và chị Đặng Thị Hà (phụ trách đào tạo cho người sử dụng) - Phòng Kinh doanh và triển khai eDocman.

Ảnh: NT Anh

Hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (eDocHub)bắt đầu được đưa vào triển khai tại Bộ Tài chính, hệ thống có nhiệm vụ tích hợp tự động giữa các phần mềm quản lý văn bản trong ngành theo tiêu chuẩn liên thông và bộ mã định danh được xây dựng tuân thủ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 5069/BTC-THTK ngày 17/4/2015.

Kim Cúc

39 bầu chọn / Điểm: 0