Chuyển tới nội dung

Chương trình Hoạch định Chiến lược CMC SOFT giai đoạn 2018 - 2020

08-03-2018
Ngày 7/3 vừa qua, CMC SOFT đã tổ chức thành công chương trình Hoạch định Chiến lược giai đoạn 2018 - 2020 tại Tản Đà Resort.

Tham dự chương trình gồm có Ban lãnh đạo CMC SOFT cùng cán bộ, nhân viên các trung tâm tương ứng với 9 nhóm: nhóm PFS, nhóm Mass, nhóm Educaton, nhóm FIS, nhóm Entprise, nhóm Edocman, nhóm Đảm bảo nguồn lực, nhóm Công nghệ và nhóm Quản trị

Qua hai phiên làm việc tích cực, 8 nhóm đã có các phần trình bày xuất sắc, đề xuất các chiến lược nhóm về phát triển sản phẩm, dịch vụ, thị trường, doanh thu, ... trong vòng 3 năm tới (2018 - 2020), đưa ra kế hoạch 2018 và đưa ra các ý kiến phản biện.

Tiếp thu những đề xuất và góp ý từ các nhóm tham gia buổi hoạch định chiến lược, ban lãnh đạo CMC SOFT sẽ đưa ra những thay đổi và kế hoạch phát triển trong công ty thời gian tới.

31 bầu chọn / Điểm: 0