Chuyển tới nội dung

Tích hợp mọi hệ thống trên phần mềm ERP

23-01-2019
So với các phần mềm quản lý rời rạc khác, phần mềm ERP có khả năng tích hợp mọi hoạt động của doanh nghiệp mà các phần mềm khác không có. Mặc dù sử dụng phần mềm ERP phức tạp hơn so với các phần mềm quản lý riêng lẻ, nhưng những lợi ích và hiệu quả mà nó mang đến thì không ai có thể phủ nhận.

So với các phần mềm quản lý rời rạc khác, phần mềm ERP có khả năng tích hợp mọi hoạt động của doanh nghiệp mà các phần mềm khác không có. Mặc dù sử dụng phần mềm ERP phức tạp hơn so với các phần mềm quản lý riêng lẻ, nhưng những lợi ích và hiệu quả mà nó mang đến thì không ai có thể phủ nhận.

Phần mềm ERP là một hệ thống chung duy nhất bao gồm các module có chức năng thực hiện các nhiệm vụ tương đương với các phần mềm quản lý riêng lẻ. Tuy nhiên các module trong phần mềm ERP này làm việc đem lại hiệu quả cao hơn khi tích hợp trong môi trường doanh nghiệp có nhiều hoạt động.

Trên thực tế, ở nước ta rất nhiều doanh nghiệp dù đã có hoạt động lâu năm, nhưng các tài liệu về một số quy trình hoạt động vẫn rất thiếu thốn và các tài liệu này chỉ được triển khai khi có công ty đứng ra tư vấn cần phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO hỗ trợ.

Các phần mềm quản lý riêng lẻ thường chỉ phục vụ cho hoạt động của một phòng ban cụ thể ví dụ như phòng kinh doanh, phòng nhân sự, phòng kế toán… và không thể hỗ trợ chéo các phòng ban khác. Chính vì thế, việc chuyển thông tin từ các phòng ban này sang phòng ban khác được thực hiện một cách thủ công như chuyển bằng văn bản, copy file… Điều này sẽ đem lại năng suất làm việc thấp và không có tính kiểm soát. Các phần mềm quản lý riêng lẻ lúc này sẽ bị cô lập với phần mềm ở các phòng ban khác.

Các phân hệ trong phần mềm ERP cũng phục vụ cho các phòng ban, điều quan trọng hơn cả nó còn giải quyết các mối quan hệ giữa các phòng ban khi mô phỏng tác nghiệp của đội ngũ nhân viên theo quy trình. Thông tin sẽ được luân chuyển tự động giữa các bước của quy trình và được kiểm soát chặt chẽ. Các báo cáo trong phần mềm ERP có thể lấy các dữ liệu thông tin từ nhiều bước trong quy trình và thậm chí từ nhiều quy trình khác nhau.

Cách làm này đem lại năng suất lao động và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin cho doanh nghiệp. Việc trao đổi thông tin giữa các phòng ban cũng nhờ thế mà được tự động hóa giữa các bước trong quy trình vận hành và được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Tính tích hợp của phần mềm ERP được gọi là tính “tổng thể hữu cơ” do các phân hệ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau như các bộ phận trong cơ thể chúng ta. Giờ đây, với khoa học ngày càng phát triển, các doanh nghiệp sẽ không ngừng thay đổi, khoác lên mình những tấm áo mới. Điều đó cũng chính là lý do vì sao các doanh nghiệp nên sử dụng cho mình một phần mềm ERP chất lượng, uy tín để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 

31 bầu chọn / Điểm: 0