Chuyển tới nội dung

CMCSoft ký hợp đồng với trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

22-12-2014
Cuối năm 2014, trung tâm IU – CMC TS đã ký kết với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh hợp đồng số 049/2014/HĐKT/CMCSOFT – DHSPKTV về việc  “Nâng cấp Phần mềm Quản lý đào tạo và bổ sung phần mềm Quản lý hành chính”.

Hợp đồng được ký kết giữa bà Hoàng Thị Minh Phương – Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh và ông Hoàng Ngọc Hùng – Tổng giám đốc công ty CMCMC TS vào ngày 31/10/2014, với thời gian triển khai dự kiến từ ngày 01/11/2014 – 30/4/2014

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam. Thành lập từ năm 1960, hiện nay trường có quy mô hơn 300 giảng viên và là cơ sở đào tạo trình độ cao ở khu vực miền Trung và cả Việt Nam; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo giáo viên dạy nghề với đào tạo nghề sản xuất.

 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Được biết ngoài trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, các trường đại học khác trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đều ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo Intelligent university của CMCMC TS và sẽ thực hiện nâng cấp, bổ sung để đáp ứng nhu cầu quản lý mới.

 

31 bầu chọn / Điểm: 0