Chuyển tới nội dung

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân sự bằng phần mềm CeHuman

20-03-2019
CeHuman không chỉ sở hữu khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn và phức tạp ngay cả khi nhiều người cùng sử dụng mà còn được đảm bảo sự phù hợp và linh hoạt đối với các qui định, chính sách của Luật Lao động Việt Nam. Chính vì thế mà việc áp dụng CeHuman trở thành giải pháp tối ưu hóa chi phí và năng lực làm việc của nhân sự trong mỗi doanh nghiệp.

Đối với mỗi doanh nghiệp, dù hoạt động ở quy mô hoặc lĩnh vực nào thì nhân sự luôn được coi là nguồn lực quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo sự ổn định cũng như thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, việc quản lý nhân sự theo các cách thức truyền thống bao gồm cả việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự đang tỏ rõ những hạn chế khiến cho nhà điều hành doanh nghiệp mà trực tiếp là người lao động làm công tác quản lý nhân sự không phát huy được sức mạng thực sự của nguồn lực này. Nắm bắt được điều này nên CMC TS đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng và phát triển thành công phần mềm quản lý nhân sự CeHuman dựa trên nền tảng các ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến nhất hiện nay. Việc doanh nghiệp lựa chọn triển khai CeHuman không chỉ trở thành giải pháp tối ưu hóa năng lực hoạt động chuyên môn của bộ phận quản lý nhân sự mà còn góp phần không nhỏ trong việc tiết kiệm chi phí, thời gian cũng như giúp mang lại động lực làm việc tích cực cho tất cả người lao động trong doanh nghiệp.

CeHuman được trang bị tính năng hỗ trợ quản trị đa chiều với khả năng hoạt động đa dạng và hoàn toàn có thể thực hiện yêu cầu tổng hợp số liệu một cách nhanh chóng, chính xác. Để tạo thuận lợi tốt nhất cho người dùng, CMC TS đã thiết kế phần mềm CeHuman theo dạng thức thao tác trực quan với nhiều tiện ích như hỗ trợ các nghiệp vụ tự động (các phân hệ Đào tạo - Tuyển dụng - Thu nhập, Đánh giá nhân sự, Khen thưởng/Kỷ luật - Danh mục báo cáo). Điều này cho thấy việc triển khai CeHuman thực sự mang lại hiệu quả cho nhà điều hành cũng như người trực tiếp làm công tác quản lý nhân sự bởi phần mềm sẽ giúp rút ngắn thời gian làm việc và tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu về nhân sự một cách đồng nhất, đúng đắn.

Doanh nghiệp Việt Nam với đặc thù là đa dạng về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động nên việc xây dựng và triển khai phần mềm quản lý nhân sự cần đáp ứng được các yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành. Nắm bắt được điều này nên CMC TS đã có những thay đổi nhất định đối với phần mềm CeHuman. Cụ thể hơn, CeHuman không chỉ sở hữu khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn và phức tạp ngay cả khi nhiều người cùng sử dụng mà còn được đảm bảo sự phù hợp và linh hoạt đối với các qui định, chính sách của Luật Lao động Việt Nam. Chính vì thế mà việc áp dụng CeHuman trở thành giải pháp tối ưu hóa chi phí và năng lực làm việc của nhân sự trong mỗi doanh nghiệp.

31 bầu chọn / Điểm: 0