Chuyển tới nội dung

Những lợi ích mà phần mềm quản lí nhân sự mang lại cho doanh nghiệp

11-11-2018
Nhân sự được coi là một trong những nguồn lực quan trọng hàng đầu để duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Chính vì vậy mà việc quản lý nhân sự một cách khoa học sẽ mang lại những lợi ích to lớn như tối ưu hóa năng suất lao động cũng như khuyến khích người lao động phát huy các thế mạnh của bản thân, đóng góp vào sự phát triển chung và bền vững.

Trong bối cảnh hiện nay với sự bùng nổ ngày càng mạnh mẽ của kỷ nguyên số đã làm cho thay đổi cách thức quản lý, vận hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Việc CMC TS xây dựng và phát triển thành công phần mềm CeHuman được coi là bước đột phá có ý nghĩa to lớn bởi ứng dụng này được tích hợp tương đối đầy đủ các tính năng để hỗ trợ tốt nhất công tác chuyên môn nghiệp vụ của hoạt động quản lý nhân sự. Cụ thể hơn, CeHuman bao gồm các phân hệ như sau:

- Phân hệ hệ thống và Quản lý nhân sự:

Tính năng giúp người dùng nắm được cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp để thực hiện phân quyền theo cấp bậc, bố trí nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ, trình độ chuyên môn…

- Phân hệ Đào tạo và Tuyển dụng: 

Công tác đào tạo và tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của người trực tiếp phụ trách nhân sự. Với CeHuman, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa để kịp thời có kế hoạch tuyển dụng nhân sự để bổ xung lực lượng đáp ứng yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, phần mềm CeHuman còn tạo ra sự kết nối đồng bộ giữa các phòng ban nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo nâng cao cho nhân sự cũ và huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho những nhân sự mới được tuyển dụng. Nhà quản lý doanh nghiệp hoặc các phòng ban có như cầu có thể trực tiếp theo dõi quá trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự một cách nhanh chóng, thuận tiện. 

- Phân hệ Thu nhập, Đánh giá nhân sự, Khen thưởng/Kỷ luật: 

CeHuman được CMC TS xây dựng dựa trên những yêu cầu mang tính đặc trưng riêng của công tác nhân sự trong các doanh nghiệp, do đó, sản phẩm phần mềm đóng gói này có thể lưu trữ toàn bộ các thông tin cần thiết của mỗi cá nhân người lao động như giờ giác làm việc, năng lực chuyên môn hay những đóng góp nổi bật trong quá trình công tác. Tính năng này giúp bộ phận quản lý nhân sự có được kết quả đánh giá khách quan, công bằng khi xem xét khen thưởng, kỷ luật cũng như đề xuất mức thu nhập xứng đáng cho người lao động.

- Danh mục báo cáo: 

CeHuman sở hữu một ngân hàng các mẫu báo cáo với khả năng tự động thiết lập các báo cáo thống kê theo các tùy chọn được yêu cầu, do đó, giúp giảm thiểu áp lực và nâng cao năng xuất lao động cho người trực tiếp làm công tác quản lý nhân sự, tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp.

 

31 bầu chọn / Điểm: 0