Chuyển tới nội dung

Trung tâm Giải pháp Bộ tài chính và Hải quan nghiệm thu nhiều dự án

29-12-2014
Trong tuần qua, Trung tâm Giải pháp Bộ tài chính và Hải quan - CMC TS đã thực hiện nghiệm thu nhiều dự án.

Các thủ tục hoàn thiện tài liệu và lập biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cho dự án “Nâng cấp, triển khai hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo mô hình xử lý tập trung cấp Tổng cục (KTT - KT559)” đã được Trung tâm Giải pháp Bộ tài chính và Hải quan hoàn tất trong tuần từ 22 – 26/12/2014.

Ngoài ra dự án “Nâng cấp hệ thống Kế toán tập trung, cổng thanh toán điện tử đáp ứng thông tư Quy định về nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” cũng đã được làm thủ tục nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Các dự án đều được trung tâm triển khai khẩn trương, nghiêm túc và thực hiện theo đúng kế hoạch đã định. Đặc biệt, Dự án “Nâng cấp hệ thống Kế toán tập trung, cổng thanh toán điện tử đáp ứng thông tư Quy định về nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” được ký hợp đồng vào cuối tháng 9/2014, dự án này được Tổng cục Hải quan yêu cầu triển khai trong vòng 2 tháng, nhằm phục vụ cho thông tư 126/2014/tt_BTC về Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ có hiệu lực vào ngày 31/10/2014.

Để đáp ứng được thời gian triển khai theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, cán bộ tin học của Cục CNTT và Thống kê Hải quan cùng đội dự án CFS đã phải thực hiện triển khai sớm và làm thêm các các ngày thứ 7, chủ nhật, thậm chí làm đêm để đảm bảo tiến độ; đồng thời thực hiện việc trao đổi thông tin với các ngân hàng và kho bạc, nhằm tiếp nhận thủ tục thanh toán tiền qua các đơn vị này, giúp cho quá trình thông quan hàng hóa của doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện. Kết quả là dự án đã được nghiệm thu đúng thời hạn theo yêu cầu của khách hàng.

Việc hoàn thành tốt, đúng hạn các dự án của trung tâm Giải pháp Bộ tài chính và Hải quan cho thấy năng lực triển khai của CMCMC TS, đặc biệt là trong các dự án có yêu cầu cao về chuyên môn và thời hạn, góp phần tăng cường uy tín của công ty trong bối cảnh cạnh tranh. 

 

31 bầu chọn / Điểm: 0