Chuyển tới nội dung

Đánh giá việc thực hiện dự án Số hóa Quảng Ninh

25-03-2015
Ngày 18/3/2015, Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin - đơn vị độc lập đảm nhiệm vai trò tư vấn giám sát Dự án Triển khai phần mềm số hóa văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã đến CMC TS thực hiện việc đánh giá lần thứ 2.

Tham dự buổi đánh giá có các cán bộ thuộc đơn vị giám sát; CMCMC TS có anh Hà Đức Thành – Giám đốc trung tâm iLib và anh Lê Thế Long – cán bộ kỹ thuật cùng phụ trách trả lời phần đáp ứng về kỹ thuật, chị Nguyễn Thị Đào trả lời đáp ứng về hồ sơ triển khai và đội hỗ trợ về tài liệu.

Lần đánh giá này, đơn vị đánh giá chủ yếu kiểm tra về hồ sơ, tài liệu và sản phẩm bàn giao. Đơn vị đánh giá sẽ so sánh chi tiết từng tính năng, module của bộ hồ sơ, tài liệu với yêu cầu thiết kế thi công.

Anh Hà Đức Thành và Lê Thế Long lần lượt mô tả, chỉ ra từng tính năng và trả lời theo yêu cầu của cán bộ giám sát. Sau hơn 2h làm việc, xét thấy các tài liệu đã đáp ứng đủ và đúng theo yêu cầu thiết kế thi công, cán bộ giám sát đồng ý với bộ tài liệu và hồ sơ hợp đồng.

Vượt qua vòng đánh giá này, CMCMC TS sẽ in ấn tài liệu và trình ký các bên liên quan; sau đó bước vào lần đánh giá tiếp theo với nội kiểm tra sự vận hành của hệ thống diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 20/3/2015. Trung tâm iLib đang nỗ lực hoàn thiện để có buổi trình diễn sản phẩm tốt nhất.

31 bầu chọn / Điểm: 0