Chuyển tới nội dung

Những thông tin quan trọng mà bạn cần biết về hóa đơn điện tử

16-03-2019
Hóa đơn điện tử hiện đang được các công ty, doanh nghiệp sử dụng rất rộng rãi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp sử dụng loại hóa đơn này mà không nắm rõ được các quy định và nhiều thông tin quan trọng khác.

Dựa theo quy định của pháp luật, cụ thể là tại Điều 5 dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119, hóa đơn điện tử được quy định gồm có những loại sau đây:

- Hóa đơn giá trị gia tăng: Đây là một loại hóa đơn được áp dụng đối với những người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi thực hiện các hoạt động sau: Bán hàng hóa, cung cấp các dịch vụ trong lãnh thổ Việt Nam, các hoạt động vận tải quốc tế, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như là xuất khẩu khác.

- Hóa đơn bán hàng: Đây là một loại hóa đơn được áp dụng đối với người bán hàng hóa và những người tiến hành cung cấp các dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trong các hoạt động như: Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ Việt Nam, Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”

Lưu ý: Bạn cần lưu ý rằng hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng được đề cập ở trên đã bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để tránh những sai sót không đáng có.

- Ngoài 2 loại hóa đơn trên thì còn có các loại hóa đơn khác: Những loại hóa đơn này bao gồm một số chứng từ như: tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử,...hoặc các chứng từ điện tử được gọi với tên gọi khác nhưng đáp ứng quy định về nội dung hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Những loại hóa đơn này sẽ được gọi với tên gọi là hóa đơn đặc thù.

Các trường hợp mà bạn sẽ được cấp hóa đơn điện tử

Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi doanh nghiệp mà cơ quan thuế sẽ cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

- Những trường hợp sau thì các doanh nghiệp sẽ được cấp hóa đơn bán hàng

Cụ thể, cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được gọi là hóa đơn bán hàng cho các doanh nghiệp trong các trường hợp:

+ Tổ chức không thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng có phát sinh các giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

+ Những doanh nghiệp sau khi đã thực hiện giải thể, hoặc phá sản, đã quyết toán thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh hoạt động thanh lý tài sản và cần hoá đơn để giao cho người mua;

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

- Bị ngừng hoạt động kinh doanh nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua thì sẽ được cung cấp hóa đơn.

- Tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng cần phải có các hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo doanh nghiêp tạm ngừng kinh doanh;

- Các doanh nghiệp đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện nghĩa vụ cưỡng chế nợ thuế;

+ Trường hợp tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán được công bố rõ trong hồ sơ (đã bao gồm thuế GTGT) thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

- Những trường hợp doanh nghiệp sẽ được cấp hóa đơn giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp sẽ được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Bị ngừng hoạt động kinh doanh nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua thì sẽ được cấp hóa đơn giá trị gia tăng.

- Trường hợp các đơn vị trên tạm ngừng hoạt động kinh doanh và cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với các đơn vị trên.

+ Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và những tổ chức khác thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

Trên đây là những thông tin bạn cần biết về hóa đơn điện tử. Hãy để CMCSOFT giúp bạn đơn giản mọi vấn đề và quản lý tốt hơn về hóa đơn điện tử.

 

39 bầu chọn / Điểm: 0