Chuyển tới nội dung

Ưu điểm khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử

07-03-2019
Do trong phần mềm hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng hiển thị, người sử dụng có thể tự tạo lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang phụ thuộc theo từng danh mục hàng hóa, dịch vụ cho một số hóa đơn. Tuy nhiên để đảm bảo tính hợp lệ, doanh nghiệp cần lưu ý một số yêu cầu theo quy định của pháp luật để được thông qua.

Do trong phần mềm hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng hiển thị, người sử dụng có thể tự tạo lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang phụ thuộc theo từng danh mục hàng hóa, dịch vụ cho một số hóa đơn. Tuy nhiên để đảm bảo tính hợp lệ, doanh nghiệp cần lưu ý một số yêu cầu theo quy định của pháp luật để được thông qua.

Dựa theo thông tư 39/2014/TT-BTC điều 19 khoản 1 của Bộ Tài chính, nếu muốn tạo lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang, doanh nghiệp thực hiện quá trình tương tự như tự in hóa đơn. Theo quy định này thì khi in nhiều hơn 1 trang trên phần mềm hóa đơn điện tử, phần đầu các trang sau của hóa đơn điện tử nhiều trang phải đảm bảo hiển thị đầy đủ các thông tin sau đây:

- Đảm bảo cùng số hóa đơn của trang đầu

- Đảm bảo cùng tên, mã số thuế của người bán, địa chỉ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán thì trang sau của hóa đơn phải có tên, chữ ký và địa chỉ của người mua.

- Đảm bảo phải cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu.

- Khi hơn một trang thì phải kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y”. Trong đó cần lưu ý X là số thứ tự trang, còn Y là tổng số trang của hóa đơn điện tử đó.

Khi tạo lập một hóa đơn điện tử nhiều trang, để đảm bảo tính hợp lệ, các doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trên. Mặt khác, những mẫu hóa đơn nhiều trang cũng phải được đăng ký chính thức với Cơ quan Thuế trước khi sử dụng chúng.

Chính Phủ và Bộ tài Chính đã ấn định cụ thể việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử là tất yếu với thời hạn hoàn tất chuyển đổi.Mặc dù vậy theo thực tế triển khai, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong trường hợp đó, vai trò của đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử tin cậy, chuyên nghiệp là điều vô cùng quan trọng. Đơn vị đó không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng, đáp ứng đầy đủ mọi nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Đơn vị cung ứng này sẽ phải đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp xuyên suốt quá trình tìm hiểu và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử.  

Một đơn vị cung cấp phần mềm uy tín không thể thiếu việc đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nghiệp vụ trong doanh nghiệp cũng như chính sách chương trình chế độ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử. Đáp ứng được những tiêu chí chọn lọc khắt khe nêu trên và tiêu chuẩn của khách hàng, CMC SOFT tự hào là nhà cung cấp và triển khai thành công phần mềm hóa đơn điện tử C–Invoice cho nhiều doanh nghiệp tên tuổi trên thị trường Việt Nam.

 

31 bầu chọn / Điểm: 0