Chuyển tới nội dung

Quản lý tài chính – kế toán bằng phần mềm kết nối thông minh - xu hướng tất yếu thời 4.0

05-10-2018
Việc triển khai đồng bộ và ứng dụng rộng rãi các phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế và nộp thuế điện tử, phần mềm Hóa đơn điện tử và giải pháp kế toán doanh nghiệp đã trở thành xu hướng tất yếu nhằm mang lại hiệu quả tối ưu, tiết kiệm chi phí và tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang lại những tác động vô cùng tích cực và làm thay đổi mọi mặt của hoạt động sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là cách thức thực hiện các nghiệp vụ tài chính - kế toán tại doanh nghiệp. Việc triển khai đồng bộ và ứng dụng rộng rãi các phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế và nộp thuế điện tử, phần mềm Hóa đơn điện tử và giải pháp kế toán doanh nghiệp đã trở thành xu hướng tất yếu nhằm mang lại hiệu quả tối ưu, tiết kiệm chi phí và tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Dựa trên nền tảng công nghệ số, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ đem đến những công nghệ mới có tác động lớn đối với hoạt động sản xuất như công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, robot… mà còn có khả năng tích hợp tất cả các quy trình, phương thức quản lý, phân tích số liệu và dự báo thông qua các ứng dụng phần mềm thông minh. Bằng việc áp dụng chứng từ điện tử, chữ ký số,… cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi thay đổi cơ bản phương thức thực hiện các công việc kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Sự phổ biến ngày càng rộng rãi và hiệu quả của xu hướng này mang lại những thuận lợi rất lớn không chỉ đối với bản thân người làm công tác tài chính – kế toán mà còn giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí dành cho nhân sự, thời gian và tiền bạc đồng thời hỗ trợ đắc lực các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình quản lý ngân sách, triển khai chủ trương chính sách,… tới cộng đồng các doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng các các giải pháp công nghệ số giúp giảm bớt áp lực cho người lao động trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kế toán – tài chính, từ đó hạn chế tối đa các sai sót gây trở ngại hoặc thiệt hại đối với doanh nghiệp.

Có thể nói, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của ứng dụng internet tốc độ cao đã giúp công việc kế toán không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Nói cách khác, người làm nghề Kế toán hoàn toàn có thể thực hiện công việc kế toán, nghiệp vụ quản lý tài chính cho doanh nghiệp ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào. Sự linh hoạt này mang lại rất nhiều lợi ích cho người lao động nói riêng và doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức mới cho những ai hành nghề kế toán bởi yêu cầu về cải thiện, nâng cao năng lực của bản thân để có thể sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm kế toán trong quá trình làm việc.

31 bầu chọn / Điểm: 0