Chuyển tới nội dung

Xây dựng và hoàn thiện Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến

03-10-2018
Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lợi ích cho người dân khi mà công nghệ thông tin đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động của đời sống.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất hiện nay của Chính phủ là nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm mang lại sự hài lòng và thuận tiện cho người dân. Để hoàn thành mục tiêu này thì Nhà nước cần tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế, trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ giải pháp dịch vụ công trực tuyến ở tất cả các bộ, ngành và địa phương.

Trên cơ sở định hướng mang tính chiến lược trên, CMC SOFT đã xây dựng và phát triển thành công Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến với những tính năng ưu việt, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giảm thiểu áp lực công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời đảm bảo được  tính minh bạch và giúp người dân tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà, hách dịch từ một bộ phận cán bộ công quyền. Cụ thể hơn thì Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến được triển khai trên cơ sở Cổng thông tin điện tử (Internet Portal), thông qua việc tích hợp phần mềm người dùng có thể thực hiện đăng ký kinh doanh, xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký tạm trú, tạm vắng hay đề xuất, khiếu nại, tố cáo một cách thuận tiện, nhanh chóng…

Về thực chất, Dịch vụ công trực tuyến là một giải pháp phần mềm được thiết kế đặc biệt dành cho các cơ quan nhà nước để thúc đẩy hiệu quả việc ứng dụng Internet vào cuộc sống. Nói cách khác, Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lợi ích cho người dân khi mà công nghệ thông tin đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động của đời sống, đặc biệt là giúp thay đổi cách thức tiếp cận/ trao đổi thông tin và cách thức giao tiếp, quản lý và điều hành/ hợp tác giữa Nhà nước với người dân,... Nhờ việc triển khai Cổng thông tin điện tử có tích hợp giải pháp công trực tuyến mà Nhà nước đã thực hiện được mục tiêu nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin cho các cán bộ công chức trực tiếp là công tác xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

Với ưu điểm nổi bật của mình, Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến do CMC SOFT xây dựng, hoàn thiện và triển khai trên thực tế đã giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, làm việc và nhiều chi phí khác (mặt bằng, văn phòng phẩm,…) cho toàn xã hội, do đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển hơn.  

31 bầu chọn / Điểm: 0