Chuyển tới nội dung

Sự cần thiết của việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến 

06-12-2018
Với các tính năng ưu việt được tích hợp, Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giảm thiểu áp lực công việc cho bộ phận trực tiếp làm công tác quản lý hành chính, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ công trên phạm vi cả nước.

Theo định nghĩa được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì “Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng”. 


Căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009) thì hiện nay, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ khác nhau, bao gồm : dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ, cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và cuối cùng là cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Điều này đã mang lại lợi ích toàn diện cho toàn xã hội, tiết kiệm thời gian, công sức và hàng loạt chi phí khác như in ấn, đi lại, giao nhận… đặc biệt tạo nên sự minh bạch và củng cố lòng tin của người dân đối với cơ quan quản lý hành chính các cấp.


Nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển mang tính tất yếu trong lĩnh vực dịch vụ hành chính công, CMC TS đã tiến hành xây dựng và triển khai thành công Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Với các tính năng ưu việt được tích hợp, Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giảm thiểu áp lực công việc cho bộ phận trực tiếp làm công tác quản lý hành chính, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ công trên phạm vi cả nước.


Về thực chất, Dịch vụ công là phần mềm thêm vào trên nền tảng đã phát triển thành công giải pháp Cổng thông tin điện tử (Internet Portal). Việc sử dụng Internet như một công cụ thiết yếu trong tất cả các hoạt động đã mang lại yêu cầu bức thiết đối với khả năng cung cấp cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành tác nghiệp, cụ thể hơn là cho phép người dân có thể đăng ký kinh doanh, hoàn tất thủ tục cấp phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện… ngay trên môi trường web. Chính vì vậy mà khi thực hiện triển khai, Dịch vụ công trực tuyến đóng vai trò là một “Cơ quan điện tử” và cho phép người dân giám sát chất lượng các dịch vụ công một cách công khai, minh bạch.
 

31 bầu chọn / Điểm: 0