Chuyển tới nội dung

Vai trò của giải pháp ERP đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

28-11-2018
Do được thiết kế dựa trên nhu cầu hoạt động với các đặc trưng riêng của doanh nghiệp Việt Nam nên hệ thống giải pháp ERP do CMC TS xây dựng và phát triển đã và đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả để doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng nhanh và bền vững

Ngày nay, xu hướng triển khai ứng dụng phần mềm vào hoạt động quản lý đang trở thành nhu cầu tất yếu và mang lại hiệu quả tối ưu cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô khác nhau. Tuy nhiên có một thực tế là việc sử dụng những phần mềm riêng lẻ cho các phòng ban hoặc lĩnh vực chuyên môn như kế toán, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất... đã tạo nên sự chồng chéo và khiến cho doanh nghiệp không khai thác được các nguồn lực một cách tối đa. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết về một giải pháp quản trị tổng thể nhằm củng cố nội lực, nâng cao năng suất lao động, tăng cường chất lượng sản phẩm/ dịch vụ để từ đó doanh nghiệp có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.

Do được thiết kế dựa trên nhu cầu hoạt động với các đặc trưng riêng của doanh nghiệp Việt Nam nên hệ thống giải pháp ERP do CMC TS xây dựng và phát triển đã và đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả để doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng nhanh và bền vững. Việc thay thế các phần mềm riêng lẻ bằng giải pháp ERP không chỉ giúp lãnh đạo các doanh nghiệp có cách thức quản lý nguồn lực của doanh nghiệp mình hợp lý hơn mà còn có tác dụng trợ giúp tất cả các bộ phận của doanh nghiệp có thể thao tác nghiệp vụ và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, chính xác thông qua quy trình xử lý công việc đã được quy chuẩn hóa.

Điểm phân biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng giải pháp quản trị tổng thể ERP so với cách áp dụng nhiều phần mềm quản lý rời rạc chính là khả năng tích hợp cùng lúc nhiều chức năng chuyên môn nghiệp vụ thông qua các module song các module này lại có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Chính vì vậy mà khi doanh nghiệp sử dụng hệ thống giải pháp ERP sẽ có được khả năng kiểm soát chặt chẽ nhất đối với tất cả các vấn đề công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận… Trên cơ sở tối ưu hóa các nguồn lực bao gồm nhân công, nguyên vật liệu, dây truyền công nghệ, máy móc thiết bị… giải pháp ERP mang đến cho doanh nghiệp khả năng phân tích, dự báo thị trường đầy đủ và chính xác hơn để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với năng lực của mình cũng như đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Ở khía cạnh này thì rõ ràng việc áp dụng giải pháp ERP vào trong quá trình quản lý điều hành chính là cách thức để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

31 bầu chọn / Điểm: 0